شهید بهشتی  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (آذربایجان شرقی - مراغه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۷۲۵۴۵۵۵

visibility ۴۴۴

بازدید

آذربایجان شرقی - مراغه

خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی- کدپستی: ۵۵۱۳۹۶۵۸۹۵

۰۴۱ - ۳۷۲۵۴۵۵۵

اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
زنان و زایمان