شهید بهشتی  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (آذربایجان غربی - چالدران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

visibility ۴۹۵

بازدید

آذربایجان غربی - چالدران

بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی

۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
داخلی ریه
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان