شهید بهشتی  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (آذربایجان غربی - چالدران)

بيمارستان

بازدید ۵۲۳

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید بهشتی

  • آذربایجان غربی - چالدران

    بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی

    ۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱
بخش های تخصصی بیمارستان شهید بهشتی
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
داخلی ریه
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
لیست پزشکان بیمارستان شهید بهشتی