شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۹۲۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شفا

  • فارس - شیراز

    خیابان هفت تیر- تقاطع اردیبهشت

    ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵ - ۳۲۳۳۹۰۱۷

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۷
  • نقشه گوگل بیمارستان شفا

بخش های تخصصی بیمارستان شفا
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان
جراحی زیبایی
جراحی عروق
لیست پزشکان بیمارستان شفا