شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۷

visibility ۷۶۸

بازدید

فارس - شیراز

خیابان هفت تیر- تقاطع اردیبهشت

۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵ - ۳۲۳۳۹۰۱۷

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان
جراحی زیبایی
جراحی عروق