شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (لرستان - خرم‌آباد )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۳۲۶۵۰۲۰ - ۲۴
  • ۰۶۶ - ۳۱۱۱

visibility ۳۰۴

بازدید

لرستان - خرم‌آباد

بلوار پیروزی

۰۶۶ - ۳۳۲۶۵۰۲۰ - ۲۴ - ۳۱۱۱

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
بخش نازایی
IVF
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف