شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۷۴۳۲۸۱-۳

visibility ۲۴۵

بازدید

خوزستان - اهواز

گلستان - مرکز آموزشی درمانی شفا - صندوق پستی ۳۱۵۵

۰۶۱ - ۳۳۷۴۳۲۸۱-۳

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
پیوند مغز استخوان
شیمی درمانی
تالاسمی
آی سی یو جنرال
داخلی