شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۰۲۰۵
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۴۲۶۲۲

visibility ۴۵۸

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

مابین میدان قونقا و چهار راه نادر

۰۴۱ - ۳۲۸۲۰۲۰۵ - ۳۲۸۴۲۶۲۲

کودکان و اطفال
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
جراحی گوش و حلق و بینی
نوار مغز
مغز و اعصاب
قلب و عروق
اعصاب و روان ( روانپزشک )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی