شفا  - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (سمنان - سمنان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۳۴۴۲۷۱۱
  • ۰۲۳ - ۳۳۴۴۲۱۱۸

visibility ۳۶۲

بازدید

سمنان - سمنان

بلوارعلم وصنعت- میدان استاندارد

۰۲۳ - ۳۳۴۴۲۷۱۱ - ۳۳۴۴۲۱۱۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
داخلی ریه
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
سزارین
زنان و زایمان
داخلی
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات