شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (مازندران - ساری)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۳۳۳۲ ۰۵۰۶-۹

visibility ۲۷۳

بازدید

مازندران - ساری

كمربندی غربی - بزرگراه ولیعصر - بیمارستان شفا

۰۱۱ - ۳۳۳۲ ۰۵۰۶-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی