شفا  - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (آذربایجان غربی - ارومیه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۳۲۴

visibility ۴۴۳

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان امام - جنب مخابرات - بیمارستان خصوصی شفا

۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۳۲۴

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
csr
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی