شفا - اینفوسلامت

بیمارستان شفا (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۷۶۱۰۱۱۱

visibility ۴۴۸

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

میدان فلسطین

۰۵۱ - ۳۷۶۱۰۱۱۱