سیدالشهداء (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان سیدالشهداء (ع) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۹۳

بازدید

تهران - تهران

چهار راه گلوبندک 

۰۲۱ - ۵۵۸۰۱۶۳۰-۴۰

زنان
بخش نوزادان
جراحی عمومی
بلوک زایمان
جراحی عمومی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی