سيدالشهداء (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان سیدالشهداء (ع) (اصفهان - سمیرم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۶۶۷۶۱۲ -۲۰

visibility ۳۱۲

بازدید

اصفهان - سمیرم

خیابان قدس بلوارآبشار

۰۳۱ - ۵۳۶۶۷۶۱۲ -۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
قلب و عروق
روانپزشکی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )