امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (فارس - سپیدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۷۲۳۶۲۱

visibility ۴۸۲

بازدید

فارس - سپیدان

بلوار امام حسین - بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان 

۰۷۱ - ۳۶۷۲۳۶۲۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی