ثامن الائمه (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان ثامن الائمه (ع) (خراسان شمالی - بجنورد )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۲۲۳۱۸۵۱

visibility ۳۶۷

بازدید

خراسان شمالی - بجنورد

انتهای خیابان شهیدچمران

۰۵۸ - ۳۲۲۳۱۸۵۱

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی