سلمان فارسی - اینفوسلامت

بیمارستان سلمان فارسی (بوشهر - بوشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۳۴۴۲۸۱۵

visibility ۴۸۵

بازدید

بوشهر - بوشهر

خیابان سبز آباد-سه راه خیابان تامین اجتماعی- بیمارستان سلمان فارسی- سایر تلفن ها ۳۳۴۴۲۸۱۷- ۳۳۴۴۲۸۱۶- ۳۳۴۴۲۸۱۵- ۳۳۴۴۲۸۱۸

۰۷۷ - ۳۳۴۴۲۸۱۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی