اعصاب و روان سلامت - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان سلامت (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۷۳۸۵۹۱

visibility ۳۱۷

بازدید

خوزستان - اهواز

کیلومتر۷ جاده اهواز اندیمشک - سایر تلفن ها ۳۳۷۳۸۵۸۸-۳۳۷۳۸۵۹۰

۰۶۱ - ۳۳۷۳۸۵۹۱

بخش زنان
بخش مردان
کاردرمانی