سجاد - اینفوسلامت

بیمارستان سجاد (اصفهان - شهرضا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۲۲۲۲۰۲۲

visibility ۳۳۳

بازدید

اصفهان - شهرضا

خیابان شهید بهشتی- روبروی هلال احمر

۰۳۱ - ۲۲۲۲۲۰۲۲

اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل