آریا - اینفوسلامت

بیمارستان آریا (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۵۳۶۰۷

visibility ۲۹۰

بازدید

سایر موارد

بیمارستان آریا ( سجاد سابق ) کرمانشاه خصوصی

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان بهار

۰۸۳ - ۳۷۲۵۳۶۰۷

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان