ساعی - اینفوسلامت

بیمارستان ساعی (اصفهان - خمینی‌شهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۴۸۰۷۷

visibility ۳۳۶

بازدید

اصفهان - خمینی‌شهر

خیابان مطهری - روبروی جهاد سازندگی

۰۳۱ - ۳۲۴۸۰۷۷

ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
post ccu
دیالیز
داخلی