سبلان - اینفوسلامت

بیمارستان سبلان (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۳۳۳۹۷۹۴-۶  

visibility ۷۱۷

بازدید

اردبیل - اردبیل

بلوار بسیج - میدان وحدت - صندوق پستی   ٤٧٨- ٥٦١٣٥ -سایر تلفن ها ٢-٣٣٣٣٩٧٩١ فاکس ٣٣٣٣٩٧٩٣

۰۴۵ - ۳۳۳۳۹۷۹۴-۶  

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
nicu
زنان و زایمان
داخلی