سعدی - اینفوسلامت

بیمارستان سعدی (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۶۲۷۳۰۳۱-۴

visibility ۳۲۳

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان نظر غربی- کوچه خداوردی - فکس : ۳۶۲۹۰۰۲۴

۰۳۱ - ۳۶۲۷۳۰۳۱-۴

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
nicu
آنژیوگرافی
داخلی