رستمانی (گاوبندی) - اینفوسلامت

بیمارستان رستمانی (گاوبندی) (هرمزگان - پارسیان)

بيمارستان

visibility ۳۰۵

بازدید

هرمزگان - پارسیان

کیلومتر ۴ جاده دریا    

۰۷۶ - ۴۴۶۲ ۴۰۳۱

بخش نوزادان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل
زنان و زایمان