رضایی - اینفوسلامت

بیمارستان رضایی (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۲۲۲۸۴۸۵۰

visibility ۳۷۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان باهنر(نیاوران)- خیابان منظریه ۲- کوچه ابراهیمی

۰۲۱ - ۲۲۲۸۴۸۵۰