رسالت (چالشتر) - اینفوسلامت

بیمارستان رسالت (چالشتر) (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۲۳۲۲۴۰۰

visibility ۳۵۲

بازدید

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

کیلومتر ۵ جاده شهرکرد _ سامان

۰۳۸ - ۳۲۳۲۲۴۰۰

اتاق عمل
چشم