رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۸۰۴۴۸۶-۹ 

visibility ۲۷۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار شهید باکری (ائل گلی)

۰۴۱ - ۳۳۸۰۴۴۸۶-۹ 

اورژانس
اورولوژی
روانپزشکی
اعصاب و روان ( روانپزشک )
اعصاب و روان ( روانپزشک )