رازی  - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (خراسان رضوی - تربت حیدریه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۲۲۳ ۵۰۱۲

visibility ۵۲۶

بازدید

خراسان رضوی - تربت حیدریه

خیابان کمربندی- جنب پایانه مسافربری

۰۵۱ - ۵۲۲۳ ۵۰۱۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
nicu
زنان و زایمان
داخلی