رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (فارس - شیراز)

بيمارستان

visibility ۲۶۵

بازدید

فارس - شیراز

بلوار امیرکبیر- ابتدای بلوار میثم- ابتدای ورودی احمد آباد- پشم شیشه

۰۷۱ -  ۳۸۴۲ ۸۱۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
داخلی کبد و گوارش
جراحی دست
تغذیه و رژیم درمانی
پیوند اعضا
جراحی زیبایی
طب فیزیکی و توانبخشی