رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (آذربایجان غربی - ارومیه)

بيمارستان

بازدید ۷۵۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان رازی

  • آذربایجان غربی - ارومیه

    جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه - سایر تلفن ها - ۳۲۷۲۲۹۳۳

    ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱ - ۳۲۷۲۲۹۳۲

  • ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱
  • ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۲
  • نقشه گوگل بیمارستان رازی

بیمارستان تخصصی روانپزشکی رازی ارومیه

بخش های تخصصی بیمارستان رازی
بخش زنان
بخش مردان
لیست پزشکان بیمارستان رازی