رازی - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (آذربایجان شرقی - مرند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

visibility ۴۳۶

بازدید

آذربایجان شرقی - مرند

خیابان امام- بیمارستان و زایشگاه رازی مرند

۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی