رازی  - اینفوسلامت

بیمارستان رازی (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۸۳۶۷۹۹۶

visibility ۴۱۹

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی- پشت بیمارستان طالقانی

۰۸۳ - ۸۳۶۷۹۹۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu