رسول اکرم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان رسول اکرم (ص) (گلستان - کلاله)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۵۴۴۹۴۹۰

visibility ۲۵۳

بازدید

گلستان - کلاله

جنب میدان الغدیر

۰۱۷ - ۳۵۴۴۹۴۹۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی