حضرت رسول (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت رسول (ص) (کرمانشاه - جوانرود)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۶۲۲۶۹۵۷

visibility ۳۰۹

بازدید

کرمانشاه - جوانرود

خیابان برادران امینی

۰۸۳ - ۴۶۲۲۶۹۵۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
سزارین
زنان و زایمان
داخلی