امام سجاد (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام سجاد (ع) (کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۴ - ۳۳۲۲۰۱۶۳-۶

visibility ۲۸۲

بازدید

کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

جنب هتل آزادی

۰۷۴ - ۳۳۲۲۰۱۶۳-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
post ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
داخلی ریه
پست پارتوم
تخت زایمان
آنژیوگرافی