شهید رجایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید رجایی (مازندران - تنکابن)

بيمارستان

visibility ۲۳۰

بازدید

مازندران - تنکابن

خیابان جمهوری

۰۱۱ - ۵۴۲۳ ۷۰۰۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
post icu