شهید دکتر محمدعلی رهنمون - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون (یزد - یزد)

بيمارستان

بازدید ۴۰۵

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون

  • یزد - یزد

    خیابان فرخی- بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد

    ۰۳۵ - ۳۶۲۶۰۰۰۱

  • ۰۳۵ - ۳۶۲۶۰۰۰۱
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون

بخش های تخصصی بیمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
اعصاب
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
VIP
لیست پزشکان بیمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون