رحیمیان - اینفوسلامت

بیمارستان رحیمیان (قزوین - البرز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۲۲۲۹۷۰۱- ۵
  • ۰۲۸ - ۳۲۲۲۹۷۰۰

visibility ۲۹۹

بازدید

سایر موارد

یمارستان خیریه رحیمیان با 75 تخت بستری در سال 1377 به دست انسانی خیر به نام دکتر علی رحیمیان بنیاد گذاشته شد. در حال حاضر ساختمان فعلي بیمارستان با مساحت 5000 متر مربع شامل اورژانس - کلینیکهای مختلف ( اطفال – زنان – جراح – چشم - گوش و حلق و بینی – مغز و اعصاب – ارتوپدی – قلب – داخلی و ... )، بخش تحت نظر، بخشهای بستری ICU-CCU کلیه خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی می باشد. در این بیمارستان علاوه بر جراحی خدمات آندوسکوپی و کولونو سکوپی و فیزیوتراپی نیز عرضه می گردد.

قزوین - البرز

شهر الوند - بلوار معلم

۰۲۸ - ۳۲۲۲۹۷۰۱- ۵

زنان
بخش زنان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی فک و صورت
چشم
داخلی کبد و گوارش
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
مغز و اعصاب
اطفال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شنوایی شناسی ( ادیولوژی )
جراح مغز و اعصاب