شهید دکتر رحیمی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دکتر رحیمی (خراسان جنوبی - بیرجند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ٣٢٤٤٦٦٠٠

visibility ۴۱۴

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

خیابان پاسداران - چهار راه شهید طهماسبی - بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند

۰۵۶ - ٣٢٤٤٦٦٠٠

بخش مردان
اورژانس
زایشگاه
اتاق عمل
nicu
زنان و زایمان