آیت الله هاشمی رفسنجانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی (خراسان شمالی - شیروان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - -

visibility ۳۶۷

بازدید

خراسان شمالی - شیروان

-

۰۵۸ - -

مراقبت های ویژه
بستری
رادیولوژی
پاتولوژی