قدس - اینفوسلامت

درمانگاه قدس (تهران - تهران)

درمانگاه

visibility ۳۴۴

بازدید

سایر موارد

درمانگاه قدس واحد پزشكي تهران در غرب شهر تهران

تهران - تهران

شهرك قدس ٬ فاز ۶ ٬ انتهای بلوار ایوانكی غربی

۰۲۱ - ۸۸۰۷۸۳۸۸

زنان
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
جراحی عمومی
داخلی
اطفال
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )