دکتر قرائی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر قرائی (خراسان رضوی - تربت حیدریه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۲۲۲۶۲۰۶

visibility ۳۴۸

بازدید

خراسان رضوی - تربت حیدریه

خیابان صاحب الزمان جنوبی

۰۵۱ - ۲۲۲۶۲۰۶