قائم (عج) (کودکان) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (کودکان) (همدان - همدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۸۲۲۴۰۰۳-۴

visibility ۲۴۷

بازدید

همدان - همدان

خیابان رفسنجانی - بلوار شهید قهاری

۰۸۱ - ۳۸۲۲۴۰۰۳-۴

بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تالاسمی
آی سی یو جنرال
داخلی