روانپزشکی ایران (صفوی) - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی ایران (صفوی) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۴۹

بازدید

تهران - تهران

کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج- جنب ورودی اتوبان آزادگان شمال- پشت پارکینگ شهید تندگویان- مرکز روانپزشکی ایران

۰۲۱ - ۴۴۵۰۳۳۹۵-۹

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس
بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل