پور سینا - اینفوسلامت

بیمارستان پور سینا (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۲۲۴۴۴ ۰۱۳
  • ۰۱۳ - ۳۳۳۲۳۹۷۰

visibility ۲۷۱

بازدید

گیلان - رشت

چهارراه پورسینا - بیمارستان پورسینا- سایر تلفن ها - ۳۳۳۲۵۷۸۳

۰۱۳ - ۳۳۳۲۲۴۴۴ ۰۱۳ - ۳۳۳۲۳۹۷۰

کودکان و اطفال
اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی کبد و گوارش
تروما
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
ترمیمی
جراحی عروق