13آبان - اینفوسلامت

کلینیک ۱۳آبان (تهران - تهران)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۰۶۱۱۲۳-۴

visibility ۳۷۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید رجایی جنوبی- ایستگاه ورزش- جنب شهرداری منطقه ١٦- پلاک ٢١٧

۰۲۱ - ۵۵۰۶۱۱۲۳-۴

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
پوست
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
چشم
مامایی
جراحی مغز و اعصاب
دندانپزشکی
زنان و زایمان
داخلی