پیمان - اینفوسلامت

بیمارستان پیمان (مازندران - آمل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۲۲۲۲۱۴۱-۲

visibility ۲۷۲

بازدید

مازندران - آمل

خیابان انقلاب- روبروی شهرداری- بیمارستان پیمان

۰۱۱ - ۲۲۲۲۱۴۱-۲

گوش و حلق و بینی
اورولوژی
جراحی عمومی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی