صنایع پتروشیمی - اینفوسلامت

بیمارستان صنایع پتروشیمی (خوزستان - بندر ماهشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۴۲۲۰۷۲

visibility ۲۸۵

بازدید

خوزستان - بندر ماهشهر

۱۵ کیلومتری ماهشهر و حد فاصل شهر شهید چمران و شهرک نفت بعثت - بیمارستان صنایع پتروشیمی- سایر تلفن ها ۰۶۱۵۲۴۲۲۰۷۳-۰۶۱۵۲۴۲۲۰۷۴- ۰۶۱۵۲۴۲۲۰۷۵-۰۶۱۵۲۴۲۲۰۷۶

۰۶۱ - ۵۲۴۲۲۰۷۲

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی