پیامبر اعظم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) (هرمزگان - قشم)

بيمارستان

visibility ۳۰۲

بازدید

هرمزگان - قشم

شهرک نریمان - جنب آب شیرین کن - نرسیده به پدافند هوایی

۰۷۶ - ۳۵۲۱ ۲۵۳۰

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اتاق عمل
بلوک زایمان
داخلی
دکترای پزشکی