پیامبران  - اینفوسلامت

بیمارستان پیامبران (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۰۷

بازدید

تهران - تهران

میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر

۰۲۱ - ۴۴۰۷۹۱۳۱-۴۱

زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
زایشگاه
قلب و عروق
مراقبت های ویژه
اعصاب و روان
VIP
کودکان و اطفال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فوق تخصص روماتولوژی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی