پیامبر اعظم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۶۰۰۴۱

visibility ۴۷۴

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان ابو حامد

۰۳۴ - ۳۲۲۶۰۰۴۱

زنان
کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
چشم
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
دندانپزشکی
داخلی