پاستور - اینفوسلامت

بیمارستان پاستور (قزوین - قزوین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۳۷۸۰۱۱-۷

visibility ۴۰۶

بازدید

قزوین - قزوین

بلوار آیت الله خامنه ای

۰۲۸ - ۳۳۳۷۸۰۱۱-۷

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
چشم
زنان و زایمان